VZN 2/2011 – zrušené !!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2011 o menších obecných službách organizovaných mestom Spišská Belá ……… zrušené dňa 10.9.2015 uznesením MsZ č. 182/2015

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2011 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X