Všeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 454

VZN 1/2012 – zrušené !!!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012, ktorým sa vydáva prevádzkový poriadok verejných pohrebísk v meste Spišská Belá – zrušené uznesením MsZ č.  56/2014 zo dňa 24.04.2014 (prijatím VZN č. 2/2014)

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2012 Stiahnuť
VZN 1-2012 priloha 2 Stiahnuť
VZN 1-2012 priloha 1 Stiahnuť
Tags: 2012
Najnovšie články