VZN 1/2005 – účinné

Všeobecne záväzné nariadenie č.1/2005 zo dňa 14.7.2005 o niektorých podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 1-2005 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X