Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

VZN 5/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Mestské zastupiteľstvo Spišská Belá na svojom zasadnutí dňa 13.12.2023 schválilo návrh VZN č. 5/2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2022.

Názov prílohy Odkaz
VZN 52023 Dane a poplatky Stiahnuť
Najnovšie články