Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky s nízkou hodnotou s názvom : “Obnova a dobudovanie turistických informačných panelov a máp v meste Spišská Belá”

Názov prílohy Odkaz
Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky Stiahnuť
Príloha č. 2 Formulár cenovej ponuky Stiahnuť
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie uchádzača Stiahnuť
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...