Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky :

„Rekonštrukcia mosta na cyklistickom chodníku Spišská Belá”

Financovanie predmetu zákazky: Program rozvoja vidieka SR, vlastné zdroje prijímateľa.

Názov prílohy Odkaz
VÝZVA Stiahnuť
PRÍLOHA1 Stiahnuť
PRÍLOHA2 Stiahnuť
PRÍLOHA3 Stiahnuť
PRÍLOHA4 Stiahnuť
Príloha5 Stiahnuť
Príloha6 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X