Úradná tabuľa
Počet zobrazení 490

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo návrh VZN č. 6/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 6_2022 Stiahnuť
Najnovšie články