Úradná tabuľa
Počet zobrazení 239

Voľné pracovné miesto – pomocná sila v kuchyni školskej jedálne materskej školy

Termín:  predpokladaný nástup od 09.01.2023

Miesto:  Materská škola, Mierová 15, 05901 Spišská Belá

Pozícia:  pomocná sila v kuchyni

Pracovný pomer:   doba určitá, 100%

Platové podmienky : Zákon č. 553/2003  – Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Doplňujúce údaje:

  • Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Mierová 15, 059 01 Spišská Belá,   č. 052/459 13 86
  • Kvalifikačné predpoklady:

–  stredoškolské bez maturity

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas uchádzača  na  použitie  osobných  údajov  zmysle  zákona  č. 18/2018 Z. z.    o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • vodičské oprávnenie typ B
  • pri nástupe je potrebný platný zdravotný preukaz pracovníka v potravinárstve
  • prax vítaná

Pri hľadaní voľného pracovného miesta pomocnej sily do kuchyne databázu nezakladáme, vyberieme uchádzača a ostatné žiadosti skartujeme.

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: ms.spisskabela@gmail.com

Pracovná ponuka platí do 04.01.2023

 

 

 

 

 

Najnovšie články