Verejná vyhláška – Zemiansky dvor Šarpanec

Navrhovateľ LBS NEMEŠANY s. r. o., Ždiar 169, 059 55 Ždiar v zastúpení spoločnosťou JANJU, spol. s r. o., Hviezdoslavova 270, 059 21 Svit, podal dňa 21.09.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Zemiansky dvor Šarpanec Spišská Belá“, na pozemkoch v okrajovej časti katastra mesta Spišská Belá nazývanej Šarpanec. Z dôvodu veľkého počtu pozemkov nie sú uvedené jednotlivé parcely. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o začatí územného konania Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X