Verejná vyhláška – Územné rozhodnutie o umiestnení inžinierskej stavby na ulici Krátka, 1. mája, Nová

Navrhovateľ VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, podal dňa 3.3.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení inžinierskej stavby “Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a DP” v katastrálnom území Spišská Belá. Vybudovanie inžinierskej stavby bude prebiehať na uliciach: 1. mája, Krátka, Nová, križovatka ulíc Nová – Letná – Slnečná, križovatka Nová – Záhradná a križovatka Kúpeľná a Športová ulica. Mesto Spišská Belá ako príslušný stavebný úrad na základe posúdenia predmetnej stavby vydáva podľa §39 a §39a územné rozhodnutie o umiestnení stavby.

Názov prílohy Odkaz
verejna-vyhlaska-uzemne-rozhodnutie Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X