Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Schválené VZN č. 3/2023

VZN mesta Spišská Belá  č. 3/2023,  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2020 a VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 3 2023 Stiahnuť
Tags: 2023
Najnovšie články