Rozhodnutie – strategický dokument

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Poprad, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 2015/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry“. Obstarávateľom je Mesto Vysoké Tatry, 062 01  Starý Smokovec.

Názov prílohy Odkaz
zverejnenie-rozhodnutia-strategicky-dokument-zmeny-a-doplnky-up-v-tatry Stiahnuť
rozhodnutie-strategicky-dokument-zmeny-a-doplnky-up-v-tatry Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X