Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :Mestský nájomný byt –  č. 11, 3 izbový na poschodí, ul. Štefánikova 18

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X