Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  1. nájomný byt č. 3 na ulici Petzvalovej 28, Spišská Belá
    • 3 izbový na 2. podlaží
  2. nájomný byt č. 2 na ulici Štefánikovej 8, Spišská Belá
    • 1 izbový byt na 1. podlaží

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X