Author: Katarína Duchnitzká

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Štefánikova 11,  Spišská Belá 1 izbový, na prízemí, nižšieho štandardu   Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Slnečná 72,  Spišská Belá garsónka, na 2. podlaží     Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia:                  31.10.2018    ...

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá Špecifikácia :             nájomný byt                          Štefánikova 42,  Spišská Belá 1. izbový , bezbariérový na 2. podlaží   Predpokladaný dátum pridelenia: na najbližšom zasadnutí  Mestského zastupiteľstva Dátum zverejnenia oznámenia:                 ...