Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste v MŠ, Mierová 1, Spišská Belá – upratovačka

Voľné pracovné miesto – upratovačka

Termín:  predpokladaný nástup od 08.01.2024

Miesto:  Materská škola, Mierová 636/15, 05901 Spišská Belá

Pozícia:  upratovačka

Pracovný pomer:   100%, doba určitá do 31.08.2024 s 3 mesačnou skúšobnou dobou

Platové podmienky : Zákon č. 553/2003  – Stupnice platových taríf pre niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Doplňujúce údaje:

  • Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola, Mierová 636/15, 059 01 Spišská Belá,   č. 052/459 13 86
  • Kvalifikačné predpoklady:

–  základné vzdelanie

Zoznam požadovaných dokladov:

  • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • životopis
  • doklad o vzdelaní
  • súhlas uchádzača  na  použitie  osobných  údajov  zmysle  zákona  č. 18/2018 Z. z.    o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Iné požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom:

  • prax vítaná

Pri hľadaní voľného pracovného miesta upratovačky databázu nezakladáme, vyberieme uchádzača a ostatné žiadosti skartujeme.

Informovať o úspešnosti budeme len vybraného uchádzača.

Svoje žiadosti posielajte poštou alebo na email: ms.spisskabela@mail.com

Pracovná ponuka platí do 03.01.2024

Najnovšie články