hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 166

„Obchodná verejná súťaž č. 1/1/2021 – nájom parkoviska „Pod Belianskou jaskyňou v Tatranskej Kotline“

Návrh je potrebné doručiť poštou alebo podať osobne do podateľne Mestského    úradu vo Vysokých Tatrách  062 01 Starý Smokovec č.1  alebo poštou alebo do podateľne Mestského úradu v Spišskej Belej   059 01 Spišská Belá, v termíne do 17.01.2022, do 11:30 hod. v zapečatenej obálke s výrazným označením:     „Obchodná verejná  súťaž č. 180/2021 – nájom parkoviska „Pod Belianskou jaskyňou v Tatranskej Kotline“

Názov prílohy Odkaz
OVS_180_2021 Stiahnuť
Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články