Úradná tabuľa
Počet zobrazení 440

Návrh VZN mesta o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Spišská Belá

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 1/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Spišská Belá vrátane dôvodovej správy k tomuto nariadeniu.

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 31. októbra 2016.

Názov prílohy Odkaz
vzn-1-2016 Stiahnuť
Najnovšie články