hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 36

Návrh VZN č. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj

Mesto Spišská Belá  v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“)  zverejňuje návrh  Všeobecne záväzného nariadenie Mesta Spišská Belá  č. 7/2021 o miestnom poplatku za rozvoj. Návrh VZN a dôvodová správa v prílohe.

 

Názov prílohy Odkaz
VZN 7 rozvoj Stiahnuť
Dôvodová správa k návrhu VZN Mesta Spišská Belá o miestnom poplatku za rozvoj Stiahnuť
Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X