Úradná tabuľa
Počet zobrazení 1K

Návrh VZN č. 1/2024

Návrh VZN č. 1/2024, ktorým sa ruší VZN Mesta Spišská Belá č. 3/2011 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Spišská Belá v znení VZN Mesta Spišská Belá  č. 10/2011 a VZN Mesta Spišská Belá č. 7/2019

Názov prílohy Odkaz
Návrh VZN 1_2024 Stiahnuť
Najnovšie články