Návrh všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2017 na pripomienkovanie

V prílohe je zverejnený návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

Pripomienky k návrhu nariadenia je možné posielať písomne na adresu Mestského úradu v Spišskej Belej alebo mailom na adrese jneupauerova@spisskabela.sk , a to v lehote do 29. marca 2017.

Názov prílohy Odkaz
vzn č. 6-2017 - navrh Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X