Petzvalova fotografia
Počet zobrazení 762

Petzvalova fotografia

Plenér amatérskych fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil prvý krát v roku 2010. Súťaž nesie meno osobnosti svetového formátu a významu, ako aj jednej z najvýraznejších osobností Spišskej Belej Jozefa Maximiliána Petzvala, priekopníka modernej optiky (pre viac informácii o J. M. Petzvalovi klikni na meno). Súťaž vznikla práve na počesť tejto osobnosti, v ktorého rodnom dome je zriadené múzeum fotografie a optiky. Súťaž sa koná symbolicky vždy v septembri, v mesiaci, kedy si pripomíname výročie jeho úmrtia.

Účastníci plenéra vyhotovujú súťažné fotografie (čiernobiele alebo farebné) vždy v dvoch témach, ktoré vyhlasuje odborná porota z radov uznávaných odborníkov v oblasti fotografie.

Následne sa v Múzeu J. M. Petzvala uskutočňuje slávnostné vyhodnotenie výsledkov tohto plenéra (spravidla v októbri) a vernisáž výstavy najlepších fotografií. Traja najlepší v každej kategórii získajú finančné odmeny a tí, ktorí sa umiestnia na prvom mieste sa odovzdáva aj pamätná Petzvalova plaketa. Výstava najlepších fotografií je v múzeu J. M. Petzvala inštalovaná obvykle na mesiac.

Propozície súťaže Plenér fotografov:

Termín súťaže: Každoročne september (presný termín upresnený vždy včasne)

Organizátor podujatia: Mesto Spišská Belá, Múzeum J. M. Petzvala

– jednodňový plenér pre amatérskych fotografov s ocenením 3 najlepších čiernobielych a 3 najlepších farebných fotografií.
– plenéra sa môžu zúčastniť vopred i na mieste prihlásení poloprofesionálni i amatérski fotografi vo veku od 15 rokov s vlastnou fototechnikou.
– súťaží sa v dvoch kategóriách – čiernobiela a farebná fotografia.
– koláž nie je povolená.
– každú fotografiu musí účastník pomenovať!
– fotografie, ktoré účastník do súťaže prihlási, musia byť vyhotovené iba v deň konania súťaže.
– fotografie zhotovené v rámci súťaže je potrebné priniesť do Regionálneho turistického informačného centra, Petzvalova 17, Spišská Belá, do stanoveného termínu na CD, DVD alebo USB nosiči v počte – maximálne 3 ks čiernobiele a 3 ks farebné fotografie.
– najlepšie fotografie budú vytlačené a vystavené v rámci vyhlásenia výsledkov.
Vernisáž a slávnostné vyhlásenie výsledkov (s ocenením najlepších fotografií) sa uskutoční v októbri toho istého roku (termín vopred ohlásený).
Účasťou na Plenéri fotografov dávajú súťažiaci súhlas s použitím fotografií pre propagačné a prezentačné účely Mesta Spišská Belá.

Ceny: 1. miesta: 100,- € a plaketa J. M. Petzvala, 2. miesta: 70,- €, 3. miesta: 30,- €

Technické informácie pri zasielaní fotografií:

Médium: CD, DVD, www.uschovna.sk

Počet: 3 farebné, 3 čiernobiele fotografie.

Rozmer: A3 (420×297 mm).

Formát: RGB (16 bit), tiff, jpg (max kvalita 12).

Rozlíšenie: min. 300 dpi.

O aktuálnych informáciach a podmienkach súťaže je potrebné sa vždy informovať, buď prostredníctvom propagačných materiálov, ktoré sa publikujú pred súťažou alebo na t.č: 052/4680510 (Oddelenie kultúry a Regionálne turistické a informačné centrum).

Pozri aj:

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Najnovšie články