Petzvalova fotografia
Počet zobrazení 714

Petzvalova fotografia 2014

Už po piatykrát sa 13. septembra tohto roku stretli náruživí fotografi a zároveň priatelia fotografie v Spišskej Belej, v Múzeu J. M. Petzvala. Prišli, aby strávili príjemný deň so svojou záľubou – fotografovaním, pretože o tom je súťaž, ktorú Mesto Spišská Belá od roku 2009 organizuje. Je o amatérskych alebo poloprofesionálnych fotografoch (vo veku od 15 rokov), ktorí si prídu vymeniť svoje skúsenosti, obohatiť svoje vedomosti a zdravo si zasúťažiť. Súťaží sa s vlastnou fototechnikou v dvoch kategóriách, ktorými sú čiernobiela a farebná fotografia. Pre tento rok boli vybraté zaujímavé a zároveň široké témy. Pre čiernobielu fotografiu – minulosť verzus prítomnosť a pre farebnú fotografiu – Spišská Belá, mesto plné farieb. Prihlásilo sa 15 súťažiacich, ktorí sa po oboznámení s témami a podmienkami súťaže rozbehli do ulíc nášho mesta, aby ulovili tie najlepšie a najzaujímavejšie zábery. Z rána im počasie veľmi neprialo, ale po obede oblaky predsa len ustúpili slnečným lúčom. Súťažiaci mali i tento rok možnosť poradiť sa a konzultovať s odbornými garantmi tejto súťaže, pani Nikolou Podolinskou a pánmi Vladimírom a Ľubomírom Hurajtom. Tí sa veru zapotili pri vyhodnocovaní 69 ks odovzdaných fotografií, ktoré prebiehalo v dvoch kolách. Do užšieho finále sa „prebojovalo“ 12 farebných a 13 čiernobielych fotografií. Tie boli vytlačené a inštalované v Múzeu J. M. Petzvala. Výstava býva verejnosti prí- stupná po dobu jedného mesiaca od vernisáže v prevádzkových hodinách múzea. Tohto roku tomu tak bohužiaľ nebolo, nakoľko vedenie Slovenského technického múzea v Košiciach bolo nútené múzeum uzavrieť z technických dôvodov. Veríme však, že fotografie z tohto ročníka sa verejnosti ešte predstavia, pretože skutočne stoja za zhliadnutie. Ako povedal „neoficiálny vedúci“ tejto súťaže, pán Vladimír Hurajt: „Fotografie sú z roka na rok lepšie, i keď aj tohto roku o kúsok viedla čiernobiela fotografia“. Vernisáž fotografií a jej vyhodnotenie prebiehalo 29. októbra v príjemnej „rodinnej“ atmosfére. Takýmito slovami napokon zhodnotili aj celú súťaž jej účastníci, ktorí chválili jej úroveň aj v porovnaní s inými súťažami podobného charakteru, ktoré sa na Slovensku organizujú. Vyzdvihli najmä angažovanosť a ochotu primátora mesta Štefana Bieľaka zastrešovať a organizovať súťaže, ktoré nie sú len o masovosti, ale aj o tom poskytnúť ľuďom možnosti rozvíjať svoje schopnosti a talent. Zanedbateľné neboli ani ocenenia. 1. miesta (farebná, čiernobiela fotografia) získali sumu 100 € a krásnu pamätnú plaketu J. M. Petzvala. Súťa- žiaci, ktorí sa umiestnili na 2. miestach získali sumu 70 € a 3. miesta sumu 30 €. Chceme poďakovať pani Nikole Podolinskej a pánovi Vladimírovi a Ľubomírovi Hurajtovi – aj vďaka ich profesionalite a zároveň ľudskému prístupu sa stala táto súťaž takou, aká je. Chceme sa zároveň poďakovať všetkým, ktorí sa súťaže zúčastnili. Pevne veríme, že sa stretneme opäť na budúci rok a že medzi nás pribudnú aj nové tváre a zároveň pohľady na svet, zachytené na fotografiách.

 

Poradie farebná fotografia:

Poradie: Názov: Autor:
     
12. miesto Jeseň jeho života Jozef Mačutek
11. miesto Farebný pokoj Daniel Lipár
10. miesto Rytieri okrúhleho stola Dávid Tatarčiak
9. miesto Jeseň mení farby pri kaštieli Marek Kopnický
8. miesto Cez okno Tamara Bonková
7. miesto Zvonica naladená v jesenných tónoch Tomáš Griger
6. miesto Čas na oddych Daniel Lipár
5. miesto Belá po daždi Jozef Mačutek
4. miesto Okno Marek Kopnický
3. miesto Farebné intermezzo Slávka Smreková
2. miesto Námestie vo farbe Edita Godišková
1. miesto Klenoty Spišskej Belej Tomáš Griger

 

Poradie čiernobiela fotografia:

Poradie: Názov: Autor:
     
12. miesto Strážske Stonehenge Jirko Salzmann
11. miesto História v mobile Daniel Lipár
10. miesto Rýchla súčasnosť Jirko Salzmann
9. miesto Cesta do minulosti Edita Godišková
8. miesto Dve veže Slávka Smreková
8. miesto Nahliadnutie Tamara Bonková
7. miesto Adaptácia Adam Klimo
6. miesto Už sú preč Petra Fridmanská
5. miesto V spoločnej línii Tomáš Griger
4. miesto Spolupráca troch generácií Adam Klimo
3. miesto Starí odchádzajú, mladí prichádzajú Adam Klimo
2. miesto WI-FI veža Tomáš Griger
1. miesto Zrkadlo času Edita Godišková

 

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – december 2014

Všetky fotografie nájdete v albume Plenér fotografov 2014 (klikni)

Najnovšie články