Petzvalova fotografia
Počet zobrazení 1K

Petzvalova fotografia 2016

Tohtoročný už 6. ročník súťaže Plenéra amatérskych fotografov s názvom Petzvalova fotografia, sa uskutočnil 17. septembra 2016 a to symbolicky v deň 125. výročia úmrtia spišskobelianskeho rodáka Jozefa Maximiliána Petzvala, priekopníka modernej optiky. Súťaž vznikla práve na počesť tejto osobnosti svetového formátu, v ktorého rodnom dome je zriadené múzeum fotografie a optiky.

11 účastníkov plenéra malo vyhotoviť fotografie (čiernobiele alebo farebné) v 2 témach: Street photo a Architektúra Mesta Spišská Belá.  Odovzdaných bolo 63 fotografií (z toho 34 farebných a 29 čiernobielych). Do „finále“ sa dostal napokon výber z 11 farebných a 10 čiernobielych fotografií.

Dňa 28. októbra sa 2016 sa v Múzeu J. M. Petzvala uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výsledkov tohto plenéra a vernisáž výstavy najlepších fotografií. Trom najlepším v každej kategórii primátor mesta Štefan Bieľak osobne odovzdal finančné odmeny a prvým aj pamätnú Petzvalovu plaketu. Výstavu najlepších fotografií si môžete pozrieť priamo v múzeu J. M. Petzvala do 30. novembra 2016.

Odborná hodnotiaca komisia v zložení Vladimír Hurajt, Ľubomír Hurajt a Mgr. Nikola Podolínska sa zhodla, že tohtoročný Plenér fotografov bol doposiaľ ten najkvalitnejší a z roka na rok jeho úroveň stúpa. Po dlhom rozhodovaní napokon vzišlo nasledujúce poradie:

Poradie farebná fotografia:

Poradie: Názov: Autor:
9. miesto V záhrade Stanislav Holbus
9. miesto Pred výkladom 2 Miloš Fila
8. miesto Láska domova Barbora Chábová
8. miesto Po daždi 2 Dávid Ilkovič
7. miesto Detail ulice Barbora Chábová
6. miesto Zábavné sobotné popoludnie Dáša Frankovičková
5. miesto Po daždi 1 Dávid Ilkovič
4. miesto Nespútanosť Stanislav Holbus
3. miesto Zvonica Marek Kopnický
2. miesto Odraz minulosti Petra Fridmanská
1. miesto Pouličný tuláčik Tomáš Griger

 

Poradie čiernobiela fotografia:

Poradie: Názov: Autor:
9. miesto Dom na rohu ulice Marek Kopnický
8. miesto Prednosť Miloš Fila
7. miesto Spôsob života Barbora Chábová
6. miesto Už sa zmráka Marek Kopnický
5. miesto Pouličný zápas Tomáš Griger
5. miesto Hniezdočko Spišského staviteľa Tomáš Griger
4. miesto Overené Milouš Cháb
3. miesto V otvorenej knihe Petra Fridmanská
2. miesto Tajomstvo za bránou Milouš Cháb
1. miesto Pauza Dávid Ilkovič

Farebná fotografia:

  1. miesto: Tomáš Griger, Pouličný tuláčik

panorama

2. miesto: Petra Fridmanská, Odraz minulosti

odraz-minulosti

3. miesto: Marek Kopnický, Zvonica

zvonica

 

Čiernobiela fotografia:

  1. miesto: Dávid Ilkovič, Pauza

SONY DSC

2. miesto: Milouš Cháb, Tajomstvo za bránou

tajomstvo_za_branou

3. miesto: Petra Fridmanská, V otvorenej knihe

v-otvorenej-knihe

Najnovšie články