Petzvalova fotografia
Počet zobrazení 656

Petzvalova fotografia 2010

Dňa 16. októbra sa uskutočnil nultý ročník Plenéra fotografov, ktorý Mesto Spišská Belá pripravilo v rámci Medzinárodného festivalu fotografie. Prihlásilo sa 16 účastníkov, vrátane študentov odboru fotografický dizajn zo SUŠ v Kežmarku a dvoch účastníkov z nášho partnerského mesta Szczawnica. Mesto Spišská Belá a jeho okolie sa stalo hlavnou témou plenéra, ktorá bola ďalej rozdelená do troch podtém: 1. „Street” – život a ľudia v meste, 2. architektúra, 3. krajina. Zachytiť obraz nášho mesta bolo možné aj z vtáčej perspektívy. Túto možnosť ponúkala kostolná veža, ktorá bola pre tento deň fotografom sprístupnená. Po odbornej stránke bola súťažiacim k dispozícii pedagogička zo SUŠ pani Nikola Podolinská. V tento deň si nikto nemohol byť istý, kedy sa dostane do objektívu niektorému z fotografov – amatérov. Fotili sa už tisíckrát zvečnené „Petzvalova fotografia” dominanty, ako aj zákutia, ktoré bežným okom prehliadame, situácie podtrhnuté nádhernou jesennou atmosférou. Unavení po namáhavom dni, s fotoaparátmi plnými ešte nespracovaných záberov a očakávania odchádzali účastníci z akcie vo večerných hodinách. Čakala ich však ešte neľahká úloha, a to vybrať z celkového počtu svojich záberov šesť tých najlepších (dva z každej podtémy), z ktorých mala porota následne vybrať tri víťazné fotografie celého plenéra. Do poroty prijali pozvanie pani Nikola Podolinská, pán Ivan Kochan a členovia FOP v Poprade páni Vladimír Hurajt a Ľubomír Hurajt. Vybrať tri najlepšie zo 100 súťažných fotografií bola veru neľahká úloha. Hodnotenie prizvaných hostí anonymným bodovacím systémom, ich odborné znalosti a kritické oko nakoniec rozhodlo o týchto prvých troch miestach: 1. a 2. miestom boli ocenené fotografie Symetria a Zabezpečenie od Norberta Milána a 3. miestom bola ocenená fotografia Krajina od Márie Škvarekovej. Tieto a zároveň i ostatné súťažné fotografie má verejnosť možnosť vidieť v múzeu J. M. Petzvala do 26. novembra alebo na webovej stránke mesta v sekcii fotogaléria. Táto výstava sa uskutočňuje v rámci spoločného cezhraničné- ho projektu mesta Spišská Belá a poľského mesta Szczawnica „Živá kultúra regiónu Tatier a Pienin”. V stredu 27. októbra sa účastníci plenéra, hostia z poroty a verejnosť stretli v priateľskej atmosfére na vernisáži výstavy fotografií, kde si víťazi prevzali pamätné plakety J. M. Petzvala a tiež finančné ceny. Oficiálny príhovor a poďakovanie Petry Fridmanskej, kultúrnej referentky mestského úradu, ktorá tento plenér od začiatku viedla netrval dlho, a mohla sa začať neformálna diskusia a hodnotenie. Zámerom mesta je, aby toto podujatie bolo trvalou každoročnou súčasťou kultúrnych a spoločenských podujatí v našom meste. Poďakovanie patrí aj zamestnancom múzea J. M. Petzvala, ktorí veľkou mierou prispeli k plynulému priebehu tohoto podujatia. Tešíme sa na ďalší ročník.

Zdroj informácií: Spišskobeliansky spravodaj – november 2010

Všetky fotografie nájdete v albume Plenér fotografov 2010 (klikni)

Najnovšie články