ZUŠ ocenila najlepších výtvarníkov za šk. rok 2017/2018

V piatok 22. júna si talentované deti Základnej umeleckej školy vyzdvihli z rúk primátora Mesta Spišská Belá JUDr. Štefana Bieľaka ocenenia a ďakovné listy za reprezentáciu mesta. Ocenených bolo 78 žiakov, ktorí získali popredné ocenenia na výtvarných súťažiach organizovaných v Slovenských mestách – napr.: Vrútky, Hlohovec, Stará Ľubovňa, ale aj za hranicami Slovenska- Bitola – Macedónsko, Lidice – Česko, Maďarsko, Toruň – Poľsko a iné. Oceneným žiakom touto cestou blahoželáme za dosiahnuté úspechy a rodičom ďakujeme zato, že podporujú svoje deti na ceste za umením.

Prajeme Vám počas prázdnin veľa oddychu a načerpania nových tvorivých síl.

Kolektív ZUŠ

Môže Vás zaujímať...