Aktuality
Počet zobrazení 486

Zmena riešenia stavebnej úpravy Mierovej ulice

Asi pred týždňom mesto začalo s realizáciou stavebnej úpravy chodníka a parkovania na Mierovej ulici (od škôlky po ul. 1. mája). Oproti pôvodnej štúdii dochádza k niekoľkým zmenám aj na základe pripomienok a požiadaviek obyvateľov z tejto ulice, ako aj na základe stanoviska Krajského pamiatkového úradu. Pred samotnými bytovými domami č. 13 a 14 sa vytvorí viac parkovacích miest (o 2 miesta naviac) a inak sa prerieši existujúci asfaltový chodník medzi týmito dvoma – rozšíri sa spevnená plocha pred bytovým domom č.14. Rovnako sa zmení navrhované umiestnenie stojiska pre kontajnery na odpad, nakoľko kontajnery na komunálny ako aj triedený odpad sa umiestnia vedľa cesty oproti kotolni (nie za garáže pod okná bytoviek, kde sa pôvodne plánovali parkovacie miesta). Aj toto umiestnenie kontajnerov môže byť dočasným v prípade, že po určitom čase sa preukáže nevhodnosť tohto nového miesta (zatiaľ sa nenašlo spoločne akceptovateľné iné lepšie miesto). Avšak plocha pod týmito prístreškami sa zriadila už tak, že svojou veľkosťou a prevedením zodpovedá parkovacím miestam a v prípade premiestnenia kontajnerov na iné vhodnejšie miesto, sa táto plocha využije na parkovanie osobných áut. Časť týchto stavebných prác je už zrealizovaná (viď foto). V prílohe aktuálna štúdia nového projekčného (technického) riešenia.

 

Názov prílohy Odkaz
mierova-ulica-zmena-riesenia Stiahnuť
Najnovšie články