Aktuality
Počet zobrazení 1K

Získali sme ocenenie Zodpovedný verejný obstarávateľ za rok 2022

Portál TRANSPAREX v roku 2023 udelil  mestu Spišská Belá ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 za výsledky v oblasti verejného obstarávania za rok 2022.

V rebríčku hodnotenia sme sa ocitli na popredných priečkach spomedzi 4400 verejných obstarávateľov a získali nadpriemerné hodnotenie A+.

A+ VEĽMI ZODPOVEDNÝ OBSTARÁVATEĽ

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022 udelila spoločnosť ProWise, a.s., ktorá portál TRANSPAREX prevádzkuje.

Portál TRANSPAREX je špecializovaný informačný systém pre analýzu dát v oblasti verejného obstarávania. Jeho cieľom je otvorenými dátami podporovať hospodársku súťaž pre lepšie podnikateľské prostredie na Slovensku a zvýšiť transparentnosť vo verejných obstarávaniach. Práve vďaka verejnej kontrole prispieva k zvyšovaniu efektivity inštitúcií pri nakladaní s verejnými zdrojmi a zároveň pomáha obstarávateľom získavať kvalitných dodávateľov. Z hodnotenia portálu vyplynulo, že verejné obstarávanie v meste Spišská Belá sa uplynulý rok (2022) realizovalo profesionálne s dôrazom na vysokú hospodárnosť a zabezpečenie čestnej hospodárskej súťaže. Zákazky sa realizovali výrazne rýchlejšie než je celkový priemer a vyhrávali ich transparentní a spoľahliví dodávatelia. Z celkového počtu 11 819 registrovaných verejných obstarávateľov na Slovensku sa hodnotilo 4400 subjektov, ktoré minulý rok realizovali verejné obstarávania. Medzi nimi sú samosprávy miest  a obcí, kraje, školy, nemocnice a zdravotnícke zariadenia a ďalšie inštitúcie vrátane ministerstiev a štátnych podnikov. TRANSPAREX   zaradil do hodnotenia aj kultúrne inštitúcie a organizácie sociálneho zabezpečenia.

Ocenenie Zodpovedný obstarávateľ 2022  udelili len 236 najlepším verejným obstarávateľom.

Pri rebríčku zodpovedných obstarávateľov sa hodnotilo viacero ukazovateľov:

  • Hodnotenie hospodárskej súťaže (počet predložených ponúk)
  • Priemerné úspory vo verejnom obstarávaní
  • Priemerná dĺžka procesu verejného obstarávania
  • Spoľahlivosť verejného obstarávateľa
  • Pochybenia v procese verejného obstarávania
  • Koncentrácia dodávateľov

Za toto ocenenie ďakujeme našim zamestnancom, ktorí sú zodpovední za proces verejného obstarávania. Kvalitná príprava zákaziek a ich rýchla realizácia nám pomáha šetriť verejnými financiami a zvyšuje dôveryhodné postavenie nášho mesta v očiach občanov a celého Slovenska.

Najnovšie články
Oznámenia
X