hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 279

Zasadalo Zastupiteľstvo PSK

Krajskí Poslanci 5 mil. EUR na opravu ciest a mostov v správe PSK

Rozhodlo o tom Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja, keď na svojom online zasadnutí 15. februára 2021 schválilo 5 mil. EUR z rezervného fondu PSK na modernizáciu ciest 3. triedy a rekonštrukciu mostov, ktoré sú majetkom PSK a v správe SUC PSK.

Poslanci schválili financie v okrese Poprad na opravu úseku cesty 3. triedy v smere na Liptovskú Tepličku a na rekonštrukciu mosta ponad železnicu pri obci Štrba a v okrese Kežmarok na rekonštrukciu mosta v Abrahámovciach a na modernizáciu cesty v úseku Tatranská Kotlina –  Slovenská Ves.

Krajskí poslanci schválili návrh, aby správu a údržbu ciest, ktoré nie sú v majetku PSK, ale sú dôležitými účelovými prístupovými cestami najmä do stredísk cestovného ruchu, prevzala Správa a údržba ciest PSK na svoje náklady. Napr. ide o prístupovú cestu v hornej časti obce  Jezersko, či cestu do strediska Bachledova dolina, ako aj do lyžiarskeho strediska v Lopušnej doline, či cestu do Osturne od Ždiaru.

Krajské zastupiteľstvo zároveň schválilo veľmi dôležitý materiál obsahujúci 5 veľkých investičných zámerov PSK pre najbližšie 2-3 roky. Ide o rekonštrukciu a modernizáciu budovy knižnice a osvetového strediska (multikultúrneho centra) vo Vranove nad Topľou v predpokladanej hodnote 3,6 mil. EUR, rekonštrukciu objektu Krajskej knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove v predpokladanej hodnote 4,9 mil. EUR, rekonštrukcia presklenej vstupnej časti budovy Divadla J. Záborského v Prešove v predpokladanej hodnote 1,8 mil. EUR, Výstavbu Strednej športovej školy v Poprade aj so športovým areálom v predpokladanej hodnote 13 mil. EUR a rekonštrukciu budovy internátu Strednej odbornej školy lesníckej v Bijacovciach na vytvorenie špeciálneho zariadenia sociálnych služieb v predpokladanej hodnote do 7 mil. EUR.

V prípade výstavby Strednej športovej školy v Poprade ide o projekt s celokrajskou a možno aj celoslovenskou pôsobnosťou. Táto škola bola zriadená PSK pred 2 rokmi s cieľom plniť funkciu športovej školy pre celý kraj, avšak zatiaľ bez vlastných priestorov. Cieľom tohto projektu je využiť rozostavaný športový komplex Active Zone v Poprade a dobudovať ho do modernej športovej akadémie ako štandardne fungujú v zahraničí (napr. na severe Európy, či Ameriky). Tento školský areál má pozostávať z budovy školy, tréningovej hokejovej haly, multifunkčnej športovej haly, internátneho ubytovania, jedálne, priestorov pre regeneráciu, posilňovne a pohybového štúdia vrátane vonkajšie športového areálu s atletickou dráhou a ihriskami. Náklady na výstavbu tohto areálu vrátane kúpy pozemkov sú odhadované na takmer 12 mil. EUR, s vonkajšími športoviskami na 13 mil. EUR, pričom z toho2 mil. EUR poskytne SZĽH (na tréningovú hokejovú halu). Celý zámer by mal byť zrealizovaný do konca roka 2023.

Celkom na uvedenom zasadnutí zastupiteľstva počas 5 hodín poslanci prerokovali viac ako 40 bodov.

 

Spracoval:  JUDr. Štefan BIEĽAK, poslanec PSK

Tags:

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X