Zasadala Rada Euroregiónu TATRY

Dňa 28. júla 2016 zasadala v Dome slovensko-poľskej spolupráce v Kežmarku Rada Združenia Euroregión TATRY. Prítomní primátori Kežmarku, Popradu, Spišskej Novej Vsi, Starej Ľubovne, Trstenej, Spišskej Belej a zástupcovia mesta Liptovský Mikuláš diskutovali o spoločných projektoch v rámci cezhraničnej slovensko-poľskej spolupráce. Na pracovnom stretnutí odzneli od poverenej riaditeľky združenia Radoslavy Krafčíkovej informácie o projekte Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier – 2. etapa (podaný projekt cez fondy EÚ), ako aj o príprave projektových dokumentácií pre projekt podporený zo štátneho rozpočtu „Výstavba cyklistických komunikácii v Euroregióne Tatry“, tiež o projekte 15. slovensko-poľské hospodárske fórum. Prítomní diskutovali aj o výzve na predkladanie mikroprojektov v rámci Programu Interreg V-A  PL-SR 2014-2020. Aj Spišská Belá v rámci tejto výzvy uvažuje o podaní mikroprojektu zameraného na podporou kultúrneho dedičstva spolu s poľským partnerským mestom Szczawnica, pričom spolu môžu získať príspevok z fondov EÚ až 100 tis. EUR.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X