Informácie k zápisu detí do základných škôl v Spišskej Belej

Zápis do 1. ročníka oboch základných škôl v Spišskej Belej pre školský rok 2018/2019  sa uskutoční v dňoch 3. – 4. apríla 2018.

– ZŠ J. M. Petzvala na Moskovskej ulici č. 20 v čase od 14. 30 – 17. 30 hod.

ZŠ M. R. Štefánika v budove školskej jedálne na Štefánikovej ulici č. 39 v čase od 14. 30 – 17. 00 hod.

Povinnosťou rodičov je zapísať dieťa na niektorú základnú školu ak dovŕši šesť rokov do 31.8.2018.

K zápisu je potrebné doniesť:

– rodný list dieťaťa

– preukaz poistenca dieťaťa

– preukaz totožnosti zákonného zástupcu

– 10 € na zakúpenie predpísaných zošitov

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. PRÍTOMNOSŤ DIEŤAŤA JE NA ZÁPISE NEVYHNUTNÁ!

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt (spádová škola), ak zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.

Viac informácii nájdete v prílohe článku, ako aj na:

www.spisskabela.sk – Zápis detí do 1. ročníka základnej školy

https://zsstefsbela.edupage.org/

http://zspetzvalaspisskabela.edupage.org/

 

 

 

Názov prílohy Odkaz
ZŠ J. M. PETZVALA Stiahnuť
ZŠ M. R. ŠTEFÁNIKA Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X