Z Fondu na podporu umenia 1800 EUR pre našu knižnicu

Mesto Spišská Belá sa uchádzalo o poskytnutie finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia v rámci výzvy č. 9/2018, v podprograme 5.1.3 Akvizícia knižníc. Náš projekt s názvom: Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2018 bol úspešný. Podali sme projekt z celkovým rozpočtom 3000 € a spolufinancovaním 150 €. Tešíme sa, že bol tento projekt tak ako po minulé roky, tak aj tento rok úspešný a znovu nám budú poskytnuté finančné prostriedky na kúpu nových knižných titulov. Na rozšírenie nášho knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia 1 800 € a spolufinancovanie mesta bude vo výške 100 €. Na tento účel sa nakúpia rôzne druhy kníh – jazykové a výkladové slovníky, encyklopédie, populárna, odborná a náučná literatúra, detská literatúra,  slovenská pôvodná tvorba a tvorba slovenských autorov. Z poskytnutej dotácie budú zakúpené aj knihy vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Uvedené financie je potrebné použiť do konca tohto roka.

Môže Vás zaujímať...