Webstránka gréckokatolíckej cirkvi v novom šate

V týchto dňoch obnovila svoju webstránku gréckokatolícka cirkev, ktorá má v našom meste taktiež svoje zastúpenie. Prehľadná a dizajnovo moderná webstránka ponúka mnoho informácií o histórii cirkvi, chráme, ako aj spiritualite cirkvi východného obradu. Webstránka, ktorej autorom je bohoslovec Ondrej Miškovič zo Spišskej Belej, je dostupná na  www.grkat.spisskabela.sk.

Chrám sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Belej rozostaval Otec Sergej Kovč, ktorý videl potrebu vlastného chrámu pre miestnych veriacich, ktorí dosiaľ navštevovali rímskokatolícky chrám. Myšlienka sa dala na papier a v roku 1996 sa položili základy chrámu. Dokončenia a posvätenia tohto chrámu sa už však nedožil…

Filiálka Spišská Belá patrí do farnosti Ihľany v Popradskom protopresbyteráte. V Spišskej Belej žije oficiálne 75 gréckokatolíkov, ktorí sú zväčša prisťahovaní z okolitých dedín ako Osturňa či Ihľany. Súčasným správcom farnosti je Mikuláš Chanáth.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X