Výzva na predkladanie projektov v rámci participatívneho rozpočtu na rok 2019

Mesto Spišská Belá prichádza aj v roku 2019 s možnosťou participácie svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote. Formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov môžu obyvatelia mesta Spišská Belá podporiť malé komunitné projekty v zmysle výzvy na predkladanie projektov financovaných z participatívneho rozpočtu mesta Spišská Belá na rok 2019.

Ak máte nápad, ako zlepšiť služby mesta alebo jeho prostredie, ak vám chýba niečo v okolí vášho bydliska alebo považujete niečo za problematické, participatívny rozpočet vám umožní aktívne sa podieľať na hľadaní a realizácii riešení.

Túto výzvu schválilo Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej dňa 31.1.2019.

Projekty je možné predkladať do 15. marca 2019.

Viac informácií o výzve, pravidlách, podmienkach čerpania sa dozviete v priložených dokumentoch.

Link na minuloročnú výzvu: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/vyzva-participativny-rozpocet-mesta-spisska-bela-2018-2/

Názov prílohy Odkaz
Výzva PR 2019 Stiahnuť
odporúčaný-vzor-projektu Stiahnuť
pravidlá-participatívneho-rozpočtu Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X