Výzva -participatívny rozpočet mesta Spišská Belá 2018

Mesto Spišská Belá vyčlenilo zo svojho rozpočtu na rok 2018 časť svojich financií, o ktorých využití rozhodujú priamo obyvatelia mesta (tzv. participatívny rozpočet). Cieľom tohto postupu je dať možnosť obyvateľom mesta prerozdeliť aspoň časť peňazí z rozpočtu mesta na realizáciu dobrého nápadu či myšlienky vo forme malých projektov. Zároveň aj to je spôsob ako získať prehľad o niektorých potrebách obyvateľov nášho mesta.

Takýto prístup umožňuje budovať lepší vzťah k svojmu mestu, k svojmu okoliu, podieľať sa na realizácii nejakých aktivít a zapojiť miestnych ľudí, prípadne aj svojich susedov do premeny svojho okolia, do vylepšenia súčasného stavu. Podporiť dobrovoľníctvo, ale aj budovať princíp zodpovednosti za seba, za svoju komunitu, ulicu, okolie, …. A keď prípadne konkrétny projekt, či nápad nedostane podporu, môže byť impulzom pre mesto, aby ho zrealizovalo samotné mesto (aj keď cieľom tohto prístupu je zapojiť obyvateľov do verejno-prospešnej aktivity). Projekty sa môžu týkať rôznych oblastí, ktoré určí mesto vo výzve – môže to byť šport, kultúra a umenie, mládež, vzdelávanie, verejné priestory, životné prostredie, prípadne iné oblasti.

Dňa 31. januára 2018 mestské zastupiteľstvo schválilo verejnú výzvu na zasielanie návrhov – projektov na naplnenie tohto participatívneho rozpočtu. Projekty je možné predkladať do 15. marca 2018. V rozpočte mesta na tento rok je na projekty participatívneho rozpočtu určených celkom 10 tis. EUR. Ďalšie podmienky čerpania toho rozpočtu sú zverejnené vo výzve, ktorá je v prílohe tohto článku.

V prílohe je zverejnený aj odporúčaný vzor projektu.

Názov prílohy Odkaz
výzva Particip. rozpočet 2018 Stiahnuť
odporúčaný vzor projektu Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X