Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vysoké Mýto v Spišskej Belej

Po návšteve Spišskej Belej v českom meste Vysoké Mýto vo februári tohto roku (o tejto návšteve sme vás informovali v Spišskobelianskom spravodaji č.2), prijal pozvanie od primátora Štefana Bieľaka na recipročnú návštevu aj starosta Vysokého Mýta František Jiraský. Spolu s ním sme v Spišskej Belej privítali v dňoch 12. – 13. mája 2016 aj ďalších členov českej delegácie v zložení Martin Krejza – vicestarosta, Blanka Kysilková – radná, Helena Mandíková – radná, Jiřina Šafrová – radná, Jan Vlček – tajomník úradu a Marie Lněničková – tlačová hovorkyňa, vonkajšie vzťahy.

Počas dvojdňovej návštevy Spišskej Belej sa delegácia Vysokého Mýta oboznámila počas prijatia na mestskom úrade s chodom samosprávy na Slovensku a porovnávaním kompetencií a spôsobu ich výkonu. Pozornosť delegácie upútala mestská pamiatková zóna, či Rímskokatolícky kostol sv. Antona Pustovníka, Múzeum J. M. Petzvala, či expozícia Kaštieľa Strážky. Počas krátkeho výletu v rázovitej obci Ždiar mala vysokomýtska návšteva možnosť ochutnať aj naše tradičné slovenské jedlá a to priamo s výhľadom na Belianske Tatry. Zástupcovia oboch miest vidia možnosť bližšej spolupráce aj v oblasti spolupráce medzi školami v oboch mestách a aj preto primátor mesta pozval na stretnutie s vysokomýtskou delegáciou riaditeľov základných škôl v našom meste. Po vzájomnej diskusii na tému systém fungovania školstva v oboch krajinách sa prítomní zhodli, že najbližšia návšteva by mohla byť na úrovni zástupcov školstva, nakoľko v tejto oblasti je veľa spoločných tém, ako aj veľa inšpirácie. A toho spoločného a inšpiratívneho je dosť aj v iných oblastiach života oboch miest a preto primátori oboch miest deklarovali záujem intenzívnejšie vzájomne komunikovať a postupne približovať vzájomnú spoluprácu oboch miest na vzťah budúcich partnerských miest.

Na titulnej fotografií: Zľava – Jozef Kuna, MUDr. Jiřina Šafrová, Ing. Martin Krejza, Mgr. Helena Mandíková, Ing. František Jiraský, Mgr. Jan Vlček, JUDr. Štefan Bieľak, Mgr. Blanka Kysilková, PhDr. Alexandra Olekšáková, Mgr. Janka Neupauerová, Ing. Marta Britaňáková, Mgr. Marie Lněničková

Najnovšie články
Oznámenia
X