Aktuality
Počet zobrazení 1K

Výsledky sobotných volieb do NR SR v meste Spišská Belá

V sobotu 30. 9. 2023 sa uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. V meste Spišská Belá boli (tak ako aj v iných voľbách a referendách) utvorené dva volebné obvody, v ktorých je spolu 5 okrskov: č. 1 – Základná škola J.M. Petzvala, Moskovská 20, č. 2 – Základná škola M.R. Štefánika, Štefánikova 19, č. 3 – Zasadacia miestnosť MsÚ, Petzvalova 17, č. 4 – Komunitné centrum, Tatranská 1445/33 a č. 5 – Spoločenská miestnosť DC Strážky, L. Medňanského 2711/3A. Naše mesto malo v sobotu 6 706 obyvateľov, z toho 5 237 voličov (občanov nad 18 rokov).

V týchto voľbách bolo možné voliť aj zo zahraničia, a to klasickou poštou – túto možnosť využilo 67 našich obyvateľov (ich volebné lístky boli doručené na Ministerstvo vnútra SR do Bratislavy a sčítavané osobitne). Zároveň naši obyvatelia mali možnosť požiadať aj o hlasovací preukaz (osobne alebo poštou) a hlasovať v iných okrskoch (v rámci celej SR) – celkovo bolo vydaných 170 hlasovacích preukazov, posledné v piatok 29. 9. tesne pred ukončením stránkových hodín Mestského úradu. Celkový počet voličov zo Spišskej Belej sa tak zaokrúhlil na rovných 5 000.

Počas volebnej soboty (od 7:00 do 22:00) sa počet zapísaných voličov v piatich okrskoch zvýšil na 5 143 (napr. voliči z iných miest a obcí na základe hlasovacieho preukazu, voliči bez trvalej adresy) a volebná účasť v našom meste dosiahla 63,52 % (3 267 voličov, najvyššia v okrskoch č. 1 a 5 – nad 72 % a najnižšia účasť bola v okrsku č. 3 – pod 54 %, pretože tam sa zapisujú aj obyvatelia bez trvalej adresy). Výsledky za celé mesto sú v grafe nižšie, víťazom sa stal SMER-SD (19,06 %), nasledujú KDH (17,00 %), OĽANO a priatelia (13,52 %), HLAS-SD (12,55 %), PS (12,49 %), mimoparlamentná REPUBLIKA (10,06 %), SaS (4,73 %) a SNS (4,04 %). Mimo parlamentu zostali aj Demokrati (2,99 %) a SME RODINA (1,90 %), ostatné strany získali v Spišskej Belej menej než 1 % hlasov.

Priebeh volieb bol pokojný a plynulý, drobné dotazy alebo nedorozumenia sa riešili priebežne vo vlastnej réžii, v spolupráci s Okresným úradom v Kežmarku alebo Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán. Zdržanie nastalo až na strane Štatistického úradu SR, ktorý nedokázal promptne spracovávať odoslané zápisnice z okrskových volebných komisií, takže posledné komisie sa mohli rozísť až po druhej hodine v noci. Napriek tomu za dôkladnú, rýchlu a kvalitnú prácu patrí všetkým členom okrskových komisií, ich podpredsedom, predsedom a zapisovateľkám veľké poďakovanie! Oskenované zápisnice okrskových volebných komisií boli v zákonom stanovenej lehote zverejnené na úradnej tabuli a na webovom sídle obce:

 

Najnovšie články