hocico...
Aktuality
Počet zobrazení 181

Výskyt Afrického moru ošípaných v našom regióne

Regionálna veterinárna a potravinová správa so sídlom v Poprade realizovala dňa 20. októbra 2021 v Spišskej Belej v súvislosti s výskytom Afrického moru ošípaných v našom regióne, kontrolu plnenia preventívnych opatrení u chovateľov ošípaných. Regionálna veterinárna a potravinová správa odporúča chovateľom ošípaných, aby sprísnili hygienické opatrenia vo svojich chovoch. Africký mor sa prenáša aj na oblečení, prostredníctvom krmiva, či dokonca na dopravných prostriedkoch.

V súvislosti so sledovaním aktuálneho vývoja situácie s Africkým morom ošípaných publikuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky na svojom webovom sídle zistené pozitívne prípady. V uplynulom týždni členovia Poľovníckeho združenia Zlatá hora v Kežmarku našli pozitívneho uhynutého (zrazeného) lanštiaka – samicu a jedno pozitívne diviača – samicu aj ulovili.

Africký mor ošípaných je vysoko nákazlivá vírusová choroba sviňovitých, ktorá sa nachádza v krvi, tkanivových tekutinách, vnútorných orgánoch, v sekrétoch a exkrétoch chorých a uhynutých zvierat a v ich svalovine. Choroba sa prejavuje vysokou horúčkou (42°C). Zvieratá sú apatické, malátne, vyznačujú sa zvracaním, krvavými hnačkami, krvácaním v podkoží a tiež dýchacími ťažkosťami. Choroba má rýchly priebeh a úmrtnosť dosahuje až 90-95 %. Ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat.

Pripomíname, že chov ošípaných je potrebné registrovať (https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/uz-jedna-osipana-v-domacom-chove-musi-byt-registrovana/). Viac informácií k opatreniam nájdete v prílohe tohto článku.

 

Názov prílohy Odkaz
AMO poster Stiahnuť
farmarske_desatoro_pri_chove_domacich_osipanych Stiahnuť
Nekomerčné chovy_poster Stiahnuť
Zoznam dezinfekčných prípravkov Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X