Aktuality
Počet zobrazení 807

Voľné pracovné miesto

Mesto Spišská Belá príjme do pracovného pomeru na polovičný pracovný úväzok na uvoľnené pracovné miesto:

obsluha kamerovému systému na Mestskej polícii v Spišskej Belej

Záujemca musí byť občanom so zdravotným postihnutím a zároveň musí byť vedený v evidencii nezamestnaných na úrade práce (nakoľko toto miesto je v rámci tzv. chráneného pracoviska).

Žiadosti o prijatie do zamestnania môžete posielať elektronicky na e-mailovú adresu: sugerekova@spisskabela.sk alebo doručiť osobne na Mestský úrad v Spišskej Belej,  Ing. Šugerekovej, 2. posch., č. dverí 16. Termín doručenia žiadosti do 15.12.2016

Prípadné bližšie informácie o danom pracovnom mieste u náčelníka mestskej polície Ing. Majerčáka alebo u Ing. Šugerekovej.

Najnovšie články