Aktuality
Počet zobrazení 1K

Vo vedení ZUŠ sa začína nové funkčné obdobie

Primátor  Spišskej Belej Ing. Mgr. Peter Zibura  na osobnom stretnutí  dňa 26.03.2024 odovzdal menovací dekrét Mgr. Zuzane Kosturko, Dis. art., ktorým ju opätovne potvrdzuje vo funkcii riaditeľky Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho na 5-ročné funkčné obdobie 2024-2029.  Menovanie uskutočnil ako zriaďovateľ ZUŠ s účinnosťou od 21.03.2024, keď súhlasil s návrhom predloženým Radou školy pri ZUŠ L. Mednyanszkého na  vymenovanie do funkcie riaditeľky. Rada školy bola v zmysle platnej legislatívy výberovou komisiou pri realizácii výberového konania na funkciu riaditeľa/riaditeľky ZUŠ vyhláseného 08.02.2024 mestom Spišská Belá.

Primátor mesta sa doterajšej riaditeľke ZUŠ Mgr. Zuzane Kosturko, Dis. art.  poďakoval za vedenie tejto dôležitej inštitúcie v meste a regióne, ocenil jej prácu, nasadenie  aj snahu o rozvoj a progres základného umeleckého školstva v Spišskej Belej. Do nasledujúcich piatich rokov vo funkcii jej poprial veľa  zdravia, elánu, manažérskych aj tvorivých síl pri presadzovaní napredovania Základnej umeleckej školy Ladislava Mednyánszkeho v Spišskej Belej ako inkluzívnej, modernej školy, ktorá podporuje a kreuje talenty s hudobným, tanečným či literárno-dramatickým umeleckým nadaním.

Najnovšie články