Aktuality
Počet zobrazení 4K

Víkendové testovanie v meste Spišská Belá

Vzhľadom na zdĺhavosť a nepredvídavosť procesu zazmluvňovania nových mobilných odberových miest (MOM) zo strany Ministerstva zdravotníctva SR zabezpepečí mesto Spišská Belá vo vlastnej réžii pretestovanie všetkých zamestnancov a rodičov/zákonných zástupcov žiakov navštevujúcich školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta.

Testovanie bude prebiehať v sobotu 6. 2. a v nedeľu 7. 2. 2021 od 8:00 do 18:30 (s obednou prestávkou od 12:00 do 13:00) v modrom kontajneri umiestnenom pri MsÚ (bývalé MOM). Toto testovanie je určené primárne pre zamestnancov (učiteľov a  nepedagogických zamestnancov) a rodičov resp. zákonných zástupcov žiakov našich škôl (žiaci ZŠ 1. stupňa). Ide o  tieto školy:

  • ZŠ J. M. Petzvala, Moskovská 20,
  • ZŠ M. R. Štefánika, Štefánikova 19,
  • ZUŠ L. Mednyánszkeho, Zimná 12,
  • Materská škola, Mierová 1 (týka sa všetkých jej elokovaných pracovísk),
  • Špeciálna základná škola Spišská Belá.

Priebeh testovania sa bude riadiť harmonogramom a otestované budú prednostne osoby, ktoré sú na zoznamoch poskytnutých jednotlivými školami, ale v prípade voľnej kapacity môžu byť otestovaní aj ostatní záujemcovia. Ďalšie testovanie pre verejnosť bude k dispozícii na dvoch nových MOM v meste Spišská Belá: https://spisskabela.sk/mesto/aktuality/otvorenie-dalsich-mom-v-spisskej-belej:

  • v sobotu 6. 2. 2021 v čase od 12:00 do 16:00 v novom MOM na parkovisku pri futbalovom štadióne, Športová č. 2563/8 (modrý dvoj-kontajner),
  • v nedeľu 7. 2. 2021 v čase od 12:00 do 16:00 v novom MOM na parkovisku pri supermarkete COOP Jednota, SNP č. 1 (modrý dvoj-kontajner).

 

V sobotu 6. 2. 2021 bolo v MOM pri MsÚ otestovaných 527 osôb, z toho boli 2 pozitívni (pozitivita 0,38 %) a pri futbalovom štadióne 112 osôb, z toho 1 pozitívny (0,89 %). Spolu za sobotu bolo v meste Spišská Belá otestovaných 639 osôb, z toho 3 pozitívne – teda 0,47 %.

V nedeľu 7. 2. 2021 sa pri MsÚ nechalo otestovať rovných 500 osôb, z toho boli 5 pozitívni (1,0 %) a pri obchodnom dome 123 osôb, nikto z toho pozitívne. Za nedeľu za mesto to robí 623 testovaných, z toho 5 pozitívne (0,8 %) a za celý víkend 8 z 1262, teda 0,63 %.

 

 

 

Tags: korona, testovanie
Najnovšie články