Aktuality
Počet zobrazení 433

V mestskej knižnici pribudlo 203 nových knižných titulov

Fond na podporu umenia aj v roku 2022 podporil našu žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu Akvizícia mestskej knižnice v Spišskej Belej pre rok 2022 v rámci výzvy č. 8/2022, podprogram 5.1.4 Akvizícia knižníc.

Na rozšírenie knižničného fondu v mestskej knižnici nám bola poskytnutá dotácia 2 000 €. Spolufinancovanie mesta bolo vo výške 269,31 €. V rámci poskytnutej dotácie a spolufinancovania  sme zakúpili 203 nových knižných titulov v zložení:

7 zväzkov náučnej literatúry pre dospelých,

110 zväzkov krásnej literatúry/beletrie pre dospelých,

83 zväzkov krásnej literatúry/beletrie pre mládež,

3 zväzky náučnej literatúry pre mládež.

V rámci zakúpených titulov je 40 zväzkov, ktoré boli vydané s podporou Fondu na podporu umenia. Tieto tituly boli  vyberané z aktuálneho zoznamu uverejneného na fpu.sk.

Navštívte našu mestskú knižnicu, pozrite si nové knižné tituly a určite  tu nájdete knihu, ktorá vás zaujme.

„ Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia “.

Najnovšie články