Unikátny objav na pozemku vo vlastníctve mesta

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied sa v júni 2019 obrátil na vedenie nášho mesta so žiadosťou o vstup na pozemok v Belianskych Tatrách, ktorý je vo vlastníctve mesta Spišská Belá a nachádza sa mimo značených turistických trás. Vedecký pracovník PhDr. Marián Soják, PhD. naplánoval v spolupráci s poľským kolegom Prof. dr hab. Pawlem Valde-Nowakom z Jagelovskej univerzity v Krakove prieskumné archeologické práce v jaskyni Hučivá diera.

Výskum sa na základe všetkých potrebných povolení začal uskutočňovať 8. júla 2019. Objav výskumného tímu odhalil jedinečnosť voľne prístupnej jaskyne Hučivá diera, ktorá bola v roku 1994 vyhlásená za prírodnú pamiatku. Nálezy slovensko-poľských archeológov ukazujú, že jaskyňa sa stala prvou tatranskou jaskyňou osídlenou v praveku, v období magdalénienu zhruba pred 15-tisíc rokmi. Bolo to obdobie v ktorom sa objavil kult lovcov sobov, prebiehal rozvoj jaskynného umenia a zaznamenaný bol nárast kostenej industrie. Tohtoročný archeologický výskum Hučivej diery využil na prevoz segmentov z výskumnej lokality improvizovanú takmer 200 m dlhú lanovku. Pri preplavovaní segmentov boli objavené drobné kosti aj odštepy častí kamenných nástrojov. Nové nálezy menia mapu pravekého osídlenia Európy. Táto fáza systematického výskumu potrvá do 26. júla 2019. Predpokladá sa, že potom dôjde z dôvodu ochrany unikátneho objavu k uzavretiu uvedenej jaskyne pre verejnosť.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X