Tvorivé dielne budú v Kaštieli Strážky prebiehať celý rok

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zažite vyučovanie netradične!

V modernej digitálnej dobe je pre všetkých veľkým prínosom stretnutie s umením a kultúrou priamo pred originálmi vzácnych diel. Tvorivý ateliér Slovenskej národnej galérie v Kaštieli Strážky, ponúka materským a základným školám priestor pre zaujímavé a kreatívne vyučovanie. Prichádzajú s novými vzdelávacími programami pre školský rok 2016 – 2017.

Tešia sa obľube

Kaštieľ Strážky už pravidelne v septembri ponúka pedagógom a žiakom materských a základných škôl, možnosť vymeniť školské lavice za tvorivý ateliér, ktorý sa nachádza priamo v priestoroch kaštieľa. Prostredníctvom vzdelávacích a tvorivých programov sa lektori snažia priblížiť žiakom vzácne umelecké diela, rozvíjať ich vedomosti v oblasti kultúry, umenia a histórie. Cieľom dielní nie je naučiť žiakov maľovať, ale netradičným spôsobom ukázať zaujímavú stránku umenia, ktoré je pre nich často neznáme. Cieľovou skupinou však nie sú len žiaci z blízkeho okolia. Prekvapivo, školy, ktoré to majú najbližšie, tieto programy nevyhľadávajú. Stálymi návštevníkmi tvorivých dielní sú školy z Matiašoviec, Ľubice, Lendaku či z Veľkého Slavkova.

Netradičné formáty

Pre tento školský rok lektori pripravili deväť vzdelávacích programov zameraných na rôzne techniky a určené sú pre rôzne vekové skupiny. Tvorivé dielne zoznamujú žiakov so stálou expozíciou Kaštieľa Strážky ale i dočasnou výstavou Cestou moderny. Diela Ľudovíta Fullu, Ester Šimerovej – Martinčekovej či Martina Benku svojou farebnosťou a technikami žiakov iste zaujmú. „Aj tento rok ponúkame pedagógom stráviť so žiakmi vyučovanie v galérii. Programy sa snažíme vytvoriť tak, aby boli lákavé, používame rôzne pomôcky a nové techniky, ktoré deti často nemajú možnosť v škole vyskúšať.“ povedala galerijná pedagogička kaštieľa, Daniela Kostková. Tento rok si môžu žiaci vyskúšať prácu so sadrou, sledovať budú jedinečnosť rúk a príbehy maliarov slovenského moderného umenia budú odkrývať cez symboly na obrazoch. „Uvedomujeme si, že tradičné prehliadky galérií sú pre detského návštevníka často nezaujímavé. Preto vymýšľame spôsoby, ako deti zaujať natoľko, aby sa do galérie vždy radi vracali.“  povedala lektorka Katka Hriňáková. Tento školský rok žiaci v nevšednom prostredí renesančného kaštieľa nahliadnu do sveta fantázie, geometrických tvarov, spoznajú osobnosti nemeckej národnosti, ktoré kultúrne pozdvihli náš región. Témy tvorivých programov sú často šité na mieru cieľovej skupiny. Po dohode s pedagógom, lektori vedia pripraviť program podľa vyučovacích osnov a špecifických požiadaviek. Programy trvajú najmenej šesťdesiat minút a konajú sa v pondelky a v utorky, od 9.00 hod. do 15.00 hod. Milí pedagógovia, neváhajte a zažite so svojimi žiakmi netradičné vyučovanie aj vy!

Autor: Denisa Jurišicová

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X