Aktuality
Počet zobrazení 1K

Svätohubertská poľovnícka svätá omša 2023

V piatok  1. septembra 2023 sa konala tradičná Svätohubertská svätá omša, organizovaná poľovníkmi Mestského poľovníckeho spolku (MPS) POĽANA.

Svätohubertská omša nie „len“ svätou omšou, ktorou poľovníci ďakujú za zver a prírodu, je to tiež kultúrne podujatie a stretnutie priateľov lesa a prírody. Pre občanov ktorí mali záujem sa tejto udalosti zúčastniť bola zabezpečená bezplatná autobusová preprava. Záujemcovia sa následne presunuli ku Kaplnke sv. Huberta – patróna slovenských poľovníkov v Tatranskej Kotline, kde sa konala svätá omša ktorú celebroval pán farár Jakub Grich.

Svätý Hubert býval rozmarným šľachticom a lovcom. Dnes je pre všetkých poľovníkov, veriacich aj neveriacich, sv. Hubert symbolom poľovníckej cti, pokory, patrónom lovu, ochrany zveri, tradícií a poľovníckych obyčajov. Ako sa z neho stal bohabojný duchovný nám pripomína legenda.

Počas poľovačky sa mu na Veľký piatok medzi parohami jeleňa, ktorého na koni spolu so svorkou prenasledoval, zjavil zlatý kríž.  Hubert klesol na kolená a uvidel na kríži postavu, ktorá sa mu prívetivým hlasom prihovorila: „Hubert, prečo neustále hľadáš a lovíš zver? Je už načase, aby si začal hľadať mňa, lebo ja som Pán a Boh, ktorý bol za teba a všetok ľud ukrižovaný. Vezmi svoj kríž a nasleduj ma.“

Hubert sa vyľakal, ale súhlasil a následne vstúpil do kláštora. Na tejto životnej ceste sa úplne zmenil a stal sa novým človekom. Naučil sa vážiť‘ si zvieratá a prírodu. Rehoľné poslanie ho od základu zmenilo. Jeho vytrvalosť, húževnatosť a sebaobetovanie bolo po jeho smrti ocenené a preto bol vyhlásený za svätého. Bolo mu určené, aby bol patrónom lovcov, neskôr poľovníkov. Tým sa navždy zapísal do dejín poľovníctva.

Svätohubertskej slávnosti sa zúčastnil aj primátor mesta Spišská Belá Ing. Mgr. Peter Zibura

Po ukončení svätej omše sa všetci prítomní  presunuli po náučnom lesnícko-poľovníckom chodníku na poľovnícku chatu POĽANA, kde im bolo zadarmo poskytnuté občerstvenie vo forme jelenieho a diviačieho guľáša a taktiež rôznych nápojov.

Táto udalosť bola oslavou nie len prírody, ale i poďakovaním poľovníkom, ktorí sa o zver počas zimy starajú a tým napĺňajú odkaz Svätého Huberta.

 

Za fotografie vďačíme aj p. Milanovi Cehulovi.

Album zo Svätohubertskej svätej omše – https://www.facebook.com/groups/127136940513/permalink/10167872832485514/

Najnovšie články