Aktuality
Počet zobrazení 763

Strelecká súťaž

Dňa 19. 05. 2023 sa v telocvični ZŠ M. R. Štefánika uskutočnila súťaž v streľbe zo vzduchovky na 15m. Súťažilo sa v ľahu a to v dvoch kategóriách, s optickými mieridlami a s klasickými mieridlami. Úlohou súťaže bolo preverenie streleckej pripravenosti žiakov streleckého krúžku z Centra voľného času na ďalšie súťaže, ale aj zistiť, kto sa stane najlepším strelcom v školskom roku 2022/2023.

Súťaže sa zúčastnilo 10 strelcov pod dohľadom trénera CVČ Kamila Podolského.

Víťazi prvej kategórie optické mieridlá:

  • 1. miesta – Dávid Ryan Hatala
  • 2. miesto – Tomáš Andráš
  • 3. miesto Daniel Rušin

V druhej kategórii, klasické mieridlá, zvíťazili:

  • 1. miesto – Alex Blažkovič
  • 2. miesto – Pavel Kravárik
  • 3. miesto – Nikolas Málik

Na celú súťaž dohliadala rozhodkyňa Martina Podolská zo streleckého klubu Strážky. Súťažiaci boli za svoju snahu odmenení diplomami, medailami a pohármi, ktoré do súťaže venovali Mesto Spišská Belá a Strelecký klub Strážky.

autor článku: Martina Podolská SK Strážky

Najnovšie články