Aktuality
Počet zobrazení 601

Stavebné úpravy aj na železničnej zastávke

Železnice Slovenskej republiky finišujú práce na stavebnej úprave nástupíšť železničnej zastávky v Spišskej Belej. Cieľom týchto úprav bolo predĺženie nástupíšť v snahe zabezpečiť bezpečné vystupovanie a nastupovanie, ich výšková úprava, aby sa zabezpečil bezbariérový nástup do vlakov ako aj prechod cez koľaje. Popri tom sa vybudovalo aj nové osvetlenie týchto nástupíšť. ŽSR realizovali tieto práce v rámci údržby svojimi zamestnancami. Medzitým mesto upravilo prístupovú cestu – vyasfaltovalo ju a popri tom zároveň zriadilo 7 nových parkovacích miest. Do úplnosti však ešte chýba úprava plochy pred budovou zastávky a vedľa nej vrátane prístupového chodníka pre peších od hlavnej cesty, ako aj úprava zelenej parkovej plochy. Tento problém však majú riešiť ŽSR, keďže ide o ich majetok. Preto sa mesto bude snažiť presvedčiť ŽSR aj na stavebnú úpravu týchto zvyšných spevnených plôch (stačí ich napr. vyasfaltovať) a úpravu priľahlej zelene (ideálne v budúcom roku). Vylepšilo by to aj celkový dojem z tohto priestoru, ktorý bol teraz z väčšej časti upravený. Tak dúfajme, že sa to podarí, za čo v mene všetkých cestujúcich, ale nielen ich, ďakujeme!

Najnovšie články