Štát poskytol príspevky školám na lyžiarske zájazdy a školy v prírode

Štát poskytol príspevky školám na lyžiarske zájazdy a školy v prírode

Štát (cez ministerstvo školstva) poskytol finančné príspevky na pobyt žiakov v škole v prírode vo výške 100 eur na žiaka a na lyžiarsky výcvik vo výške 150 eur na žiaka. Uvedený príspevok  majú k dispozícii aj obe základné školy v Spišskej Belej. A teda na školu v prírode dostane ZŠ J.M.Petzvala  5600 €  a ZŠ Štefanikova 3500 €. Na lyžiarsky výcvik ZŠ J.M.Petzvala dostane 7 650 € a ZŠ Štefanikova 5 250 €.

Príspevky na školu v prírode dostanú žiaci I. stupňa základných škôl, na lyžiarske výcviky pôjdu žiaci 2. stupňa základných škôl a žiaci stredných škôl bez ohľadu na to, z akého sociálneho prostredia pochádzajú, t.j. všetky deti v z daného ročníka.

Žiaci oboch ZŠ pôjdu na lyžiarsky výcvik, ktorý bude prebiehať v Ždiari, v termíne od 8. februára – 12. februára 2016. Zo ZŠ J. M. Petzvala sa lyžiarskeho výcviku zúčastní 51 žiakov a zo ZŠ Štefánikovej to bude 35 žiakov.

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X