Aktuality
Počet zobrazení 3K

Špecifiká cyklotrasy Tatranská Kotlina – Ždiar

Mesto Spišská Belá už v roku 2017 začalo realizovať v rámci 2. etapy cezhraničného slovesko-poľského projektu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier výstavbu cyklotrasy na úseku Tatranská Kotlina – Ždiar. V roku 2018 boli dokončené práce na stavbe 3 km dlhého úseka začínajúceho pri parkovisku Belianska jaskyňa a končiaceho v časti Kardolína. Povrch cyklochodníka je spevnený štrkodrvou. Ide o náročnejšiu lesnú cestu vhodnú pre horský bicykel.

Skúsenosti z krátkej doby užívania tejto cyklotrasy ukázali, že existujú úseky, na ktoré treba cyklistov zvlášť upozorniť. Ako rizikové boli vyhodnotené prudšie klesania. Mesto Spišská Belá preto pred takými miestami, na začiatku letnej sezóny, osadilo dopravné značenie.

Cykloturistika pod Tatrami má svoje miesto a naše mesto teší, že sa mu darí prepájať okolité územia kvalitnou sieťou cyklotrás. Cykloturistika umožňuje najlepšie využitie voľného času – skĺbenie športu, rekreácie aj poznávania. Bicykel je zároveň najekonomickejší a najekologickejší dopravný prostriedok. Je ale potrebné myslieť na to, že jazda na bicykli má svoje pravidlá, ktoré treba v záujme bezpečnosti seba aj spolujazdcov ovládať a dodržiavať.

Najnovšie články