Aktuality
Počet zobrazení 275

SODB 2021 – sprístupnenie dátového produktu „Moja obec“

Štatistický úrad SR zverejnil dátový produkt „Moja obec“, ktorý ponúka vybrané údaje za každú obec na Slovensku a môže slúžiť na rýchlu orientáciu pre samosprávu, obyvateľov, ale aj návštevníkov a ďalších užívateľov zaujímajúcich sa o dianie v meste či obci. Údaje o obyvateľoch, domoch a bytoch je možné vytlačiť na prehľadnú dvojstránku.

„Moja obec“ ponúka vybrané údaje za každú konkrétnu obec v Slovenskej republike. Tento formát je pripravený osobitne pre všetkých 2927 obcí. Vstupnú časť tvorí mapa lokalizujúca obec v rámci územia Slovenskej republiky a jej krajov. O obyvateľoch je pripravených 21 základných údajov – ide o počet obyvateľov na trvalý pobyt, hustotu obyvateľstva, počet štátnych občanov a počet cudzincov, vekovú štruktúru, vzdelanostnú štruktúru, 3 najpočetnejšie náboženské vyznania a štruktúru podľa rodinného stavu.

Údaje o domoch zahŕňajú počet domov, rodinných a bytových domov, počet domov vo vlastníctve fyzickej osoby a vybavenosť domov vodovodnou prípojkou v dome z verejnej siete, plynovou prípojkou, prípojkou na kanalizačnú sieť a počet obnovených domov. Údaje o bytoch obsahujú 7 základných údajov, menovite počet bytov, počet bytov v rodinných domoch a v bytových domoch, počet obecných bytov, priemernú podlahovú plochu bytu a počet bytov s vodovodom zo spoločného zdroja a počet bytov vykurovaných plynom.

 

Viac na: www.scitanie.sk/moja-obec/SK0413523828

Zdroj: www.scitanie.sk

Najnovšie články